วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Input unit

Input unit

ออปติคอลเมาส์แบบไร้สาย คุณภาพสูงจาก Logitechเพิ่มความอิสระในการทำงานของคุณอย่างเต็มรูปแบบด้วยออปติคอลเมาส์แบบไร้สาย คุณภาพสูงจาก Logitech ที่มาพร้อมกับระบบการ รับส่งสัญญาณวิทยุแบบดิจิตอลที่ทำให้มีระยะการทำงานห่างจากแท่นรับสัญญาณสูงถึง 6 เมตรและปุ่มอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อ ให้คุณเข้าสู่โลกการทำงานแบบไร้สายได้อย่างมั่นใจ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัวฉัน

ชื่อ : น.ส. ทัศน์วรรณ ปันเคหา
ชื่อเล่น : "ใหม่"
อายุ : 19 ปี
ที่อยู่ : 223 ม. 1 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ปวส.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โทร. 085-6204026
E-mail :
maibig@thaimail.com